Pomoc prawna

Okręg Łódzki ZNP udziela porad prawnych członkom ZNP bezpłatnie w zakresie:
prawa oświatowego,
prawa pracy.

Aby skorzystać z porady prawnej należy posiadać aktualną legitymację związkową lub potwierdzenie opłacania składek (zaświadczenie z właściwego Oddziału ZNP lub potwierdzenie z księgowości zakładu pracy).

Radca prawny przyjmuje w dniach:
– poniedziałek w godz. 12.00-15.00,
– środa w godz. 15.00-17.00.

Porady udzielane są w siedzibie Okręgu Łódzkiego ZNP przy ul. Piotrkowskiej 137/139:

UWAGA!

W związku z panującą pandemią koronawirusa informujemy, że porady prawne od 14 października 2020 r. do odwołania odbywać się będą tylko i wyłącznie zdalnie (mailowo i telefonicznie).

Sprawy pracownicze członków ZNP chcących skorzystać z porady prawnej zgłaszają Prezesi Oddziałów ZNP na adres poczty elektronicznej: lodz@znp.edu.pl. Prawnik będzie udzielał odpowiedzi na bieżąco.

Kontakt telefoniczny z członkami ZNP w sprawach pilnych odbywać się będzie w poniedziałki w godz. 12.00-15.00 i środy w godz. 15.00-17.00  po wcześniejszym potwierdzeniu członkostwa przez Prezesa Oddziału oraz przekazaniu do sekretariatu Okręgu Łódzkiego ZNP imienia i nazwiska oraz nr telefonu kontaktowego danej osoby.